عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817|39008014|عیوب جوشکاری,جوشکاری,محدوده پذیرش عیوب جوش,استاندارد ISO 5817 ,عیوب جوش,استاندارد عیوب جوش,محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 ,عیوب جوش بر اساس استاندارد ISO 5817 ,استاندارد ISO 5817 ,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت عیوب جوش ,پاورپوینت
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.فهرست مطالب:مقدمهناپیوستگی جوش و عیوب جوشاستاندارد ایزو 5817 (ISO
5817)انواع عیوب جوشعیوب ساختاری جوشعیوب خواصی جوشعیوب ابعادی جوشتركاز دیدگاه نوع ترکاز دیدگاه محل رخداد ترکاز دیدگاه ابعاد ترکتخلخل (Porosity)ناخالصی سرباره ای (Slag Inclusion)ناخالصی تنگستن (Tungsten inclusion)ناهمراستایی خطی (Linear Misalignment)گرده اضافی (Excessive Reinforcement)پاشش جوش (Spatter)حفرات سطحيچاله انتهايي جوشذوب ناقصذوب ناقص در ريشه جوشبريدگي لبه جوشانقباض ريشه جوشفلز جوش اضافينفوذ اضافيزاويه نامناسب گرده جوشسر ريز شدن فلز جوشپرشدن ناقصسوختگي از كنارگرده نامتقارنتعقر در ريشه جوشتخلخل در ريشه جوششروع ضعيف قوسبعد جوش نا مساويلكه قوسمعرفي عيوبپاششعدم تقارن زاويه ايباز شدگي ناصحيح ريشه